Golden Hour www.lindahaggh.com.jpg

Hi.

I am Linda, based out of Sweden but mostly traveling the world. Here you will find my travel tips, healthy lifestyle tips, my personal style and lifestyle in general. Thank you for following on my new adventures.

X

Follow me on Instagram

Follow
Helpful ways to get rid of your PMS

Helpful ways to get rid of your PMS

-this post contain adlinks- detta inlägg innehåller annonslänkar-

Foto 2018-06-01 16 48 51.jpg

This is a post that will be helpful for both women and men. Do you have a partner that experience extreme hard symptoms every month that makes your whole world turn upside down then maybe both of you can find this post useful and helpful. Maybe you can also have a better understanding of what your partner actually is going through. 

I have seen that a lot of women that is living a constant rollercoaster during their menstrual cykel. Some are having the worst menstrual cramps, or bleeds so much that they can´t even leave their home. While others are breaking up with their partner every time it´s time for their period. There are also women suffering from anxiety and depression because they have an imbalance between their sex hormones. This should be taken seriously and it is not normal to have to live like this. Unfortunately we don´t talk about this enough, and in todays society it is treated as normal and often anti depressants is handed out that blocks the production of serotonin the bodys happy hormone. Or birth control pills or injections is given out to help ease all the symptoms but instead the synthetic hormones in those are just making it worse that starts a vicious circle and you can´t seem to get out. 

 

PMS (pre-menstrual syndrome) symptoms can be:

Sad or angry the days before having your period

Water retention 

Swollen around the waist and bloated 

Swollen breasts 

Tired and no energy

Headache or migraine 

Feeling low 

 

Agressive outbreaks, hysteria or personality changes when you don´t recognize yourself or your behavior every time you´re getting your period is not normal PMS, instead you might be suffering from something called PMDD.

PMDD is the shortening of Pre-Menstural Dysphoric Disorder and this is a more aggressive form of PMS, to explain it in a simple way. 

It´s when the body is not breaking down the sex hormones properly. 

 

PMDD Symptoms can be:

Irritation or anger

Strong mood swings

Feeling tired or no energy

Eruptions or crying attacks

Feeling hopeless 

Sleeping too much or too little 

Strong urge for particular food

Strong conflicts with family or your partner 

 

1. Bioidentical progesterone

Bioidentical progesterone is a cream that works identical like the bodys own progesterone. The body recognize this and can break it down like the bodys own natural progesterone. Bioidentical progesteron can ease your symptoms remarkably. Instructions always comes with the cream but normally it´s taken day 16-28 of the menstrual cycle, with day 1 being the first day of your period. Bioidentical progesterone can help with both PMS and PMDD. You have to try and see what is the right dose for yourself. Give it some time to let your body adjust. 

 

2. Add zink supplement to your daily routine

Zink increase progesterone and copper increase estrogen. It is not unusual today that women have an excess of copper in the body. This could come from the water, copper spiral or birth control pills or injections high on estrogen. Also many food are naturally rich in estrogen. During pregnancy the copper levels also gets higher naturally to form new blood vessels that are needed for normal growth of the baby. That´s why many women are having imbalances after giving birth and dealing with harder PMS due to the lack of progesterone balanced to estrogen being dominant. Zink also stimulates the GABA system and has a calming effect. You can find a great and clean zink supplement here

 

3. Add vitamin B6 to your daily routine

Vitamin B6 is needed in the production of serotonin (happy hormone). It also helps with water retention. 

 

4. Add Magnesium to your daily routine 

Magnesium can have a relaxing effect and 400-800 mg/day can be eaten depending on how strong your PMS/PMDD symptoms are. It could be taken before bedtime, together with zink. Can also help with anxiety. If you experience diarrhea you might have taken too much, then you can just decrease the dosage until you find the right amount for yourself. This does not happen over night, it might take some time to adjust and for you to find what suits you and your body. Here you´ll find a great and clean magnesium supplement to a very good price. 

 

5. Avoid food that raises your insulin levels

Junk food such as starches, processed sugar, gluten and preservatives is not optimal food for good hormonal health. Try to avoid those and keep your blood sugar intact and give your body the right nutrients needed for optimal health. 

 

Foto 2018-05-28 17 23 48.jpg
Picking blueberry leaves with mum <3 

Picking blueberry leaves with mum <3 

Some useful suggestions if you´re feeling bloated: 

Exercise more and sweat at least a few times a week. Sauna is also good or sweat by working out. 

Drink organic green tea or dandelion tea to get rid of excess water. I love and drink this tea on a regular basis. You can also pick and dry your own dandelion root and use it as tea whenever needed. 

Avoid gluten, dairy, onion, garlic, cauliflower that could make you bloated. And avoid too much salt, that could bind water. 

Avoid all fuzzy drinks - including sparkling water. 

Another suggestion is to pick your own blueberry leaves, dry them and use them as tea. 1-3 leaves in a can of hot water can help with bloating and digestion. I drink mine in the evening after dinner. 

Good Luck ma beauties and take care of your body! 

X Linda 

Follow

Detta är ett inlägg som både män och kvinnor kommer kunna ta nytta av. Har du en partner som upplever extremt jobbiga symptom varje månad som får hela er värld att vändas upp och ner kanske ni båda kan ta nytta av kommande information, samt få en större förståelse för hur dåligt din partner kanske egentligen mår.

Jag har sett att väldigt många kvinnor lever i en konstant berg och dalbana under sin menscykel. Vissa har sådana smärtor under mens, eller blöder så mycket så de inte kan lämna hemmet. Medan andra gör slut med sin partner varje gång de ska ha mens. Det finns även de kvinnor som lever med konstant ångest, oro eller depression på grund av att de lider av obalans mellan könshormonerna. Detta är mycket allvarligt och inte normalt. Tyvärr så pratar man inte tillräckligt om detta utan det ses som normalt i vårt samhälle och det är inte helt ovanligt att anti depressiva preparat skrivs ut som hämmar produktionen av serotonin (lyckohormonet) eller att man får preventivmedel som ska underlätta men istället ställer de syntetiska hormonerna i dessa till det ännu mer sedan är en ond cirkel igång som man kanske inte kan ta sig ur.

 

PMS – (premenstruellt syndrom) symtom kan vara:

 Ledsen och arg dagarna innan mens

Vätskefylld

Svullen om magen

Ömma och spända bröst

Trötthet och orklös

Huvudvärk eller migrän

Nedstämdhet

 

Aggressiva utbrott, hysteri eller grova personlighets förändringar då du inte känner igen dig själv varje gång du ska ha mens är inte vanlig PMS utan i stället kan du lida av något som kallas PMDS.

PDMS är förkortningen av premenstruellt dysforiskt syndrom och är en starkare form av PMS skulle man kunna säga för att förklara det enkelt. Alltså en mycket extrem form av PMS.

Då bryter inte kroppen ner könshormonerna så som de borde.

 

PMDS Symptom kan vara:

Irritation eller ilska

Kraftiga humörsvängningar

Känna trötthet eller ingen energi

Utbrott eller gråtattacker

Att känna hopplöshet

Att sova för mycket eller för lite

Starkt sug efter vissa livsmedel

Konflikter med familj eller din älskling  

 

1. Bioidentiskt progesteron

Bioidentiskt progesteron är en kräm som fungerar som kroppens egna naturliga progesteron. Kroppen känner igen detta och kan bryta ner det precis på samma sätt som din kropps eget progesteron. Bioidentiskt progesteron kan lindra dina problem och man brukar ta krämen under dag 16-28 i menscykeln då dag 1 är första mens dagen. Olika preventivmedel kan ställa till det då de innehåller syntetiska hormoner som kan göra så att kroppens egen produktion upphör eller avtar då de lurar kroppen att tillräckligt med hormon finns där, men syntetiskt hormon bryts inte ner på samma sätt och har inte samma egenskaper som ett bioidentiskt hormon som är identiskt med kroppens egna. Istället ställer det till med besvär och obalanser bland dina egna hormoner och dess produktion. Bioidentisk progesteron kräm kan lindra både PMS och PMDS besvär. Instruktioner kommer alltid med krämen men man kan börja med låg dos sedan testa sig fram. Känner man mer besvär då man använder krämen kan man behöva höja dosen. Man får testa sig fram. Ge det lite tid tills kroppen kan få komma i bättre balans.

 

2. Tillsätt Zink

Zink är ett mycket viktigt mineral som allt fler har brist på. Zink ger mer progesteron och koppar ger mer östrogen och det är inte ovanligt att vi har ett kopparöverskott idag från bland annat kopparspiral, koppar från vattnet eller preventivmedel rika på östrogen. Många livsmedel är även naturligt rika på östrogen. Även under graviditeten höjs kopparnivåerna till nästan det dubbla för att snabbt bilda nya blodkärl som behövs för normal tillväxt av fostret. Därför är det inte helt ovanligt att många kvinnor har för lågt progesteron i förhållande till östrogen efter en graviditet och kan uppleva hormonella förändringar och svårare PMS. Då är zink något man bör tillföra i sin dagliga rutin. För hormonell balans och harmoni är balansen mellan zink och koppar ytterst viktig. Zink stimulerar GABA systemet och har en lugnande verkan.

Du hittar ett mycket bra, rent och prisvärt zinktillskott här.

 

3. Tillsätt vitamin B6

B6 behövs för att bilda serotonin (lyckohormon). Det är även vätskedrivande. 

 

4. Tillsätt magnesium

Magnesium har en avslappnande effekt och man kan äta 400-800 mg/dag beroende på hur starka PMS besvär man lider av. Magnesium kan tas innan läggdags, gärna tillsammans med zink. Kan även dämpa oro och ångest. Får du lös mage kan det vara för mycket magnesium för just dig. Då kan man bara sänka dosen tills man hittar den rätta dosen som passar just dig bäst. Justering händer inte över en natt utan man får prova sig fram helt enkelt. Du hittar ett mycket bra, rent och prisvärt magnesium tillskott här.

 

5. Undvik insulinhöjande livsmedel

Skräpmat så som svårsmält stärkelse, raffinerat socker, gluten och halvfabrikat är inte gynnsamt för en bra och sund hormonhälsa. Försök att undvika dessa livsmedel och håll ditt blodsocker i schack och ge din kropp den näring som den behöver.

 

Foto 2018-05-28 17 23 48.jpg
Plockar blåbärsblad med mamma &lt;3

Plockar blåbärsblad med mamma <3

Tips mot svullnad:

Motionera och svettas minst några gånger/vecka. Bada bastubad eller svettas genom träning.

Drick vätskedrivande drycker så som ekologiskt grönt te, ett bra och naturligt som jag använder hittar du här . Du kan även köpa ett maskros te som du kan hitta hos hälsokosten. Annars kan du plocka och torka egna maskrosrötter under våren/försommaren och använda som vätskedrivande te.

Undvik livsmedel som gluten, all mejeri, lök, vitlök, kål, blomkål, samt för mycket salt som kan binda vätska.

Undvik all dryck med bubblor (även kolsyrat vatten).

Ett annat tips är att plocka blåbärsblad och torka dem. Använd dem sedan som te, 1-3 blad i en kanna med varmt vatten. Detta kan hjälpa till med både svullnad och med matsmältningen. Jag dricker mitt "blåbärs te" på kvällen efter middagen. 

Lycka till och ta hand om din kropp! 

X Linda

Follow

 

 

 

 

 

 

Flower Garden

Flower Garden

60´s Baby

60´s Baby